تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی| خدمات پس از فروش لوازم خانگی| تعمیرگاه لوازم خانگی| تعمیرات لوازم خانگی| تعمیرگاه لوازم خانگی| تعمیرات لوازم خانگی| تعمیرات ماشین لباسشویی| تعمیرات ماشین ظرفشویی| تعمیرات ساید بای ساید| نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی| نصب و تعمیرات پکیج

تعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیری

جمعه 8 ارديبهشت 1396
17:11
adrinfidarparsian

تعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیری

دراین قسمت از تعمیرات لوازم خانگی به دستگاه آب میوه گیری،اجزا تشکیل دهنده آن،طریقه استفاده کردن و سرویس و نگهداری آب میوه گیری میپردازیم.دراینجا به شرح آب میوه گیري که مجهز به سري مخلوط کن است می پردازیم وعلت اصلی مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگیجهت تعمیرات لوازم خانگی و استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی عدم رعایت موارد استاندارد پیش پا افتاده می باشد
اجزاء تشکیل دهنده:
-1 اهرم آب میوه گیري 2- درپوش ظرف آب میوه گیري 3- صافی یا توري آب میوه گیري
-4 ظرف آب میوه گیري 5- درپوش دهانه 6- کلاهک صفحه برنده 7- پیچ محکم کننده
صفحه برنده 8 - واشر قفل کننده 9- صفحه برنده 10 - کلاهک لاستیکی 11 - پیچ موتور
هستند A,B (بالایی) 12 - لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی) 13 - محفظه موتور 14 -و 15 - گیره
B -20 واشر تنظیم کننده A -16 صفحه کلید 17 - کلید 18 - دیود 19 - واشر تنظیم کننده
اونیورسال 22 - زغال کربنی 23 - خازن 24 - پیچ موتور پایینی 25 - سیم AC است 21 - موتور
رابط 26 - صفخه پایینی دستگاه 27 - صفحه مشخصات 28 - برس تمیز کننده 29 - برس 30
- کارتک 31 - در پوش 32 - ظرف شیشه اي یا بلوري لاستیک دور ظرف 34 - تیغه برنده 35
- واشر فنري 36 - واشر 37 - حتقه بالا رونده 38 - واشر 39 - متصل کننده بالایی

با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
طریقه باز کردن دستگاه :
-1 باز کردن صفحه تیغه برنده . الف-در پوش تیغه را بردارید.ب- با استفاده از پیچ گوشتی
نگهدارنده تیغه را بر دارید.ج -تیغه یا صفحه را با بالا کشیدن آن از جاي خود خارج کنید.
-2 بازکردن صفحه زیر دستگاه وموتور - الف -صفحه زیري دستگاه توسط باز کردن سه عدد
پیچ باز می شود.ب- سر در پوش لاستیکی را بر دارید وسه پیچ زیر آن را باز کنید ج - ترمینال
هاي متصل به موتور را بر دارید وسپس موتور را جداکنید.
3 - باز کردن کلید وصفحه کلید.الف - صفحه زیر دستگاه را بر دارید ب- دو پیچ کلید را باز
کنید. ج - اتصال ترمینال هاي کلید را بکشید. د - براي بر داشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید
را جلو بکشید وآن را از بدنه جدا کنی- باز کردن زغال هاي کربنی - الف- موتور را بر دارید. ب - ترمینال هاي زغال ها را از
نگهدارنده آن جدا کنید. توجه (زغال هاي راست وچپ را با هم بردارید.)
5 - طریقه تعویض سیم رابط - الف - صفحه زیري را باز کنید.ب -سیم رابط را از محفظه
موتور باز کرده وآن را با سیم رابط نو تعویض کنید.
الف - صفحه زیر دستگاه را باز - (clampA - clampB) شکل B وA 6 - باز کردن گیره
را B وA هر دو گیره را بر دارید.سپس گیره ها جدا خواهند شد گیره هاي (E) کنید. ب - خار
علامت گذاري کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آن ها اشتباه نکنید.
7 - باز کردن تیغه وظرف یا شیشه مخلوط کن الف - در پوش را بردارید سپس نگهدار نده
شیشه را به طرف بالابکشید.ب - با دقت حلقه در پوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه
ساعت بیرون بیاورید. ج - تیغه را با یک پارچه بپیچید وبه دقت در محلی بگذارید. د- اتصال
بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید ونگهدارنده تیغه را خارج کنید. ه - تیغه
ونگهدارنده و واشر ها را به ترتیب خارج کرده شماره گذاري کنید تا موقع مونتاژ آن دچار
اشتباه نشوید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
سرویس و نگهداري آب میوه گیري :
-1 قبل از وصل کردن دو شاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.
-2 محفظه موتور را هر گز داخل آب نکنید.
-3 قبل از استفاده آب میوه گیري دو شاخه وسیم رابط آن را چک کنید.
-4 آب میوه گیري را روي مکان صاف بگذارید.
-5 قبل از توقف کامل تیغه دستگاه را باز نکنید.
-6 هر گز موقع کار دستگاه انگشت،قاشق،چنگال وغیره داخل محفظه آب میوه گیري نکنید.
-7 قبل از دور گرفتن کامل موتور ،میوه را درون محفظه قرار ندهید.
-8 در صورت گیر کردن موتور واز حرکت باز ماندن آن،فورا"موتور را خاموش کنید.
.با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید


[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب avazak.ir
× بستن تبلیغات