تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی| خدمات پس از فروش لوازم خانگی| تعمیرگاه لوازم خانگی| تعمیرات لوازم خانگی| تعمیرگاه لوازم خانگی| تعمیرات لوازم خانگی| تعمیرات ماشین لباسشویی| تعمیرات ماشین ظرفشویی| تعمیرات ساید بای ساید| نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی| نصب و تعمیرات پکیج

عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید2

دوشنبه 28 فروردين 1396
18:28
adrinfidarparsian

عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید2:

عیب1در تعمیرات ساید بای ساید: یجچال اتومات نمی کند

علت1 در تعمیرات ساید بای ساید: لوله بلو از جاي خود خارج شده است.

رفع عیب 1در تعمیرات ساید بای ساید: در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنهاواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا.....لوله بلو از بدنه

اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع
شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور
مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند
گذشته انجام شود . با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 2در تعمیرات ساید بای ساید: یخچال اتومات نمی کند.

علت 2در تعمیرات ساید بای ساید: کنتاکت هاي ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب 2در تعمیرات ساید بای ساید: گاها" دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین هاي اصلی کلید ترموستاتفرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . براي پی بردن به این عیب اتومات رادر حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفربچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت درکار ترموستات مشاهده نشد قطعا" پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی ازبدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاك هاي کلید را از یکدیگر جدا ساختهو پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ وراست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که بهلوله مویی آسیبی برسد ،مجددا" به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستاتها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا"تعویض میکنیم. یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب 3در تعمیرات ساید بای ساید: یخچال اتومات نمی کند.

علت 3در تعمیرات ساید بای ساید: مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.

رفع عیب 3در تعمیرات ساید بای ساید: در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازيرا مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتوماتقطع شده ویا بسیار بکندي و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال داراي سیستم دیفراستاست،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برايمدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاك سازي کامل دیواره هاي اواپریتور از یخ هايزائد، مجددا" یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود. یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

عیب 4در تعمیرات ساید بای ساید: یخچال اتومات نمی کند.

علت 4در تعمیرات ساید بای ساید: سیم بندي یخچال اشتباه است.

رفع عیب 4در تعمیرات ساید بای ساید: اگر پس از سیم بندي یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می توانداشتباه شما در سیم بندي باشد. مدار را مجددا" بر رسی نمایید و یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب 5در تعمیرات ساید بای ساید: علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما" خیس بوده و قطرات آب از آن

چکه می کند.
علت 5در تعمیرات ساید بای ساید: ترموستات بر روي درجه مناسب قرار نگرفته

رفع عیب 5در تعمیرات ساید بای ساید: از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرماي ایجاد شده پاسخگوي نیازیخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه هاي ساعت میزان سرما سازي یخچال راافزایش دهید. با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.


[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب avazak.ir
× بستن تبلیغات